Movie Club

Sosyal bir aktivite olan Movie Club,  öğrencilerimizin güzel zaman geçirerek, görsel ve işitsel tekniklerle; dinleme, anlama, okuma yeteneklerini geliştirirler. Bu aktivite için filmler özel olarak seçilir, film öncesinde öğrencilerimiz ön hazırlık çalışmaları yaparlar, film sırasında ve sonrasında ise her film için özel olarak hazırlanmış soruları cevaplandırarak kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Bize Ulaşın